Juhani Räsänen Etsimme yhteyttä-etsi sinäkin!

Politiikkaan tarvitaan voimaannuttava kehitysote

Voimaannuttava kehitysote

Yhteiskunnan nopeat muutokset tuovat haasteita päätöksentekijöille ja kansalaisyhteisöille niin paikallisella, kansallisella kuin kansainväliselläkin tasolla. Tarvitaan siis voimaannuttavaa kehittämisotetta niihin interventioihin, joilla uusista elämän vaatimuksista vastataan. Paolo Freire sanoo: "Vastuuta ei voida saavuttaa vain älyllisesti, vaan vain kokemuksen kautta. Jos tarjotaan vain mahdollisuuksia, se merkitse eleitä ja asenteita, jotka kannustavat laiminlyöntiin." Yhteiskunta-politiikkaan ja ihmisten elämänpolitiikkaan liitettynä voimaantuminen on osuva termi, koska yhteiskuntapolitiikka on soveltava yhteiskuntatiede, joka etsii keinoja edistää hyvinvointia ja lievittää sosiaalisia ongelmia. Yhteiskuntapolitiikalle keskeiset kysymykset liittyvät ihmisenä olemisen ehtoihin, kansalaisten hyvinvoinnin lisäämiseen ja ihmisten eriarvoisuuden vähentämiseen.

Voimaantumisen aikaansaaminen tarkoittaa instituutioiden kehittämistä sekä sellaisten toimintojen luomista ja käyttöön ottamista, jotka tasapuolisesti edesauttavat voimaantumisprosessin esiintymistä ja kehittymistä sekä yksilöissä että työorganisaation rakenteissa. Samaa voidaan toteuttaa perhe-piirissä, koululuokassa, auttamisjärjestössä ja työpaikoilla. Voimaonnuttavat innovaatiot on toteutettava sekä systeemimaailmassa että elämismaailmassa! Niin kauan kun puhumme kieltä, joka myrkyttää ihmissuhteita missä tahansa synnytämme ja ylläpidämme voimattomuutta. ”Perustehtävänä on voimaannuttaa ihmiset ja kansalaiset toimimaan tavalla, joka edistää heidän ja heidän omaisensa hyvää elämää. Tätä tarkoittaa instituutioiden kääntäminen jaloilleen: ihminen on kaiken keskellä ja instituutioiden tehtävänä on tukea ihmisten voimaantumista.  (Antti Hautamäki 2009)

Jos Suomi aikoo voimaantua, nousee esiin kulttuurinen muutosvaatimus. Sen keskiössä tulee olla yhteisöllisyyden korostuminen ja ihmisen arvon kunnioittaminen sivistyksellisessä hengessä. Voimaantumisen kannalta on oleellista, syntyykö yksilön ja instituution kohtaamisessa voimaan-tumiskokemus: omia päämääriä mahdollistava, turvallinen, tukeva, arvostava, luottamuksellinen ja ennakkoluuloton. Sisäisen maailmamme järjestys on samanlainen kuin sosiaalisen maailmamme järjestys.   Ulkoisen ympäristön järjestäminen on sisäisen maailman järjestämistä. Voimaantuminen toiminnan kohteena pyrkii autonomiseen itseymmärrykseen ja -määrittelyyn, joka edellyttää ponnistelua. (Lewi-Straus 1962, Douglas 1963, Estroff 1981, Berg 2007)

Voimaantumisen resurssiteoria (Räsänen 2014) perustuu uskaltavan vastuullisuuden ideaan. Uskaltava vastuullisuus perustuu puolestaan moraaliseen rohkeuteen. Psykoanalyytikko Rollo Mayn mukaan moraalinen rohkeus syntyy säännönmukaisesti empaattisesta myötätunnosta kärsiviä kohtaan, se merkitsee "samastumista oman herkkyyden kautta lähimmäisten kärsimykseen.” kohti – päälle – paikallaan – pakoon. Hän sanoo edelleen, ”kun moraalinen rohkeus merkitsee vääryyksien korjaamista, luova rohkeus sen vastakohtana merkitsee sellaisten uusien muotojen, uusien symbolien ja uusien mallien löytämistä, joiden varaan uusi yhteiskunta voidaan rakentaa. "Moraalisesta rohkeudesta ei pelko silti ole kaukana: toiset usein pelkäävät heitä tai heidän puolestaan ja takiaan. Moraalinen rohkeus ei aina pidä melua itsestään; joskus rohkeus on pieni ääni, joka päivän päättyessä sanoo: Yritän huomenna uudelleen."  Moraalinen rohkeus saa meidät kaikki tekemään asioita toisten hyväksi pelkäämättä seurauksia ja pohtimatta omia asioitamme. "Heti kun sinulla on uusi idea, olet yhden hengen vähemmistö", kirjoitti E. Paul Torrance

Uskalluksen tunne on hyvin pienen hetken kestävä olotila, jolloin ihminen ottaa jonkun ratkaisevan askeleen kohti tavoittelemaansa päämäärää. Rohkeakin ihminen pelkää, mutta hän uskaltaa tehdä itselleen ja ehkä muillekin tärkeitä asioita peloistaan huolimatta. Hän on peloton, pelkäämätön, arkailematon, urhea, uskalias esim. tavanomaisesta, sovinnaisesta huomattavasti poikkeava, hyvin omintakeinen tai omaperäinen, arkailematon ja reipas. Uskaltava vastuullisuus ei pelkää erilaisia vastuunmuotoja kuten edesvastuu, hallitusvastuu, omavastuu, osavastuu, päävastuu, tulosvastuu, tuotevastuu, vastuu, virkavastuu, väestövastuu, yhteisvastuu..silloin kun kysymys on eettisistä valinnoista. Uskaltava vastuullisuus ottaa kantaa kolmeen elämänmuotoon. Ensimmäinen on esteettinen elämänmuoto, jolloin kysytään onko sinun elämäsi kaunista vai rumaa. Toinen on eettinen elämänmuoto, jolloin kysytään, onko sinun elämäsi hyvää vai pahaa. Ja kolmas koskee eksistentiaalista elämänmuotoa, jossa kysytään onko sinun elämäsi vastuullista vai vastuutonta.

Voimaantumisohjelman aikaansaamiseen tarvitaan viisi periaatetta johtamaan maailman kehitystä: 1) talous on ihmisten palveluksessa, ei päinvastoin. 2) kehityksessä on kysymys ihmisista, ei objek-teista, 3) kehitys ei edellytä kasvua, ja kasvu ei vastaa kehitystä. 4) Mikään talous ei ole mahdol-linen ilman maailman ekosysteemejä.  5) talous on osajärjestelmää suurempaa järjestelmää, biosfäärin ja on mukautettava vastaavasti. (Manfred Max-Neef)

Suomalaisessa oikeusjärjestelmässä ihmisellä on keskeinen rooli. Hallintolaki v. 2004 painottaa yksilön oikeuksia ja instituutioiden tehtävää palveluun ja neuvontaan. Institutionaalisen lainsäädännön avulla pyritään parempaan tasapainoon heikomman ja vahvemman välisessä suhteessa. Tämä koskee kaikkia instituutioita, joita ovat 1)Hyötyinstituutiot, 2) Valtainstituutiot, 3) Palveluinstituutiot, 3) Yhteisyysinstituutiot 4) Virtuaali-instituutiot. Voimaantumisen kannalta on oleellista, syntyykö yksilön ja instituution kohtaamisessa voimaantumiskokemus: omia päämääriä mahdollistava, turvallinen, tukeva, arvostava, luottamuksellinen ja ennakkoluuloton. 

Piditkö tästä kirjoituksesta? Näytä se!

0Suosittele

Kukaan ei vielä ole suositellut tätä kirjoitusta.

NäytäPiilota kommentit (1 kommentti)

Käyttäjän grohn kuva
Lauri Gröhn

Nostaisivatko itsensä?

Voimaantuminen (valtaistuminen, empowerment) tarkoitti alun perin alistetussa asemassa olevien ihmisryhmien itsetunnon, rohkeuden, yhteiskunnallisen aktiivisuuden ja vaikutusvallan lisääntymistä. Voimaantumisessa alistettu ihmisryhmä nousee ajamaan itse omaa asiaansa. Wiki

Toimituksen poiminnat