Juhani Räsänen Etsimme yhteyttä-etsi sinäkin!

Vahvuudet yhteiskuntapoliittisina ja yksilöllisinä luonnetaitoina

Tänä vuonna presidenttipari on valinnut itsenäisyyspäivän juhlavastaanoton teemakseen vahvuudet. Hän kehottaa suomalaisia arvostamaan itseään ja olemaan ylpeitä saavutuksistaan. Loistava teemavalinta.

”Haluan tuoda valokeilaan sen, että katsoisimme itseämme vähän uusin silmin. Hän muistuttaa, että kansainvälisten tutkimusten mukaan Suomi on maailman vakain valtio ja turvallisin maa, täällä on maailman paras hallinto ja riippumattomin oikeuslaitos. Suomi on maailman viidenneksi onnellisin ja toiseksi tasa-arvoisin maa, Suomessa on eniten maailmassa inhimillistä pääomaa.”

Mutta mitä nämä vahvuudet ovat ja mihin ne liittyvät. Olen seitsemän vuotta tehnyt työtä vahvuuksien esiin nostamiseksi erityisesti koulumaailmassa kahdessa OKM:n rahoittamassa hankkeessa. Toinen kulkee nimellä Syvien vahvuuksien koulu ja toinen Kasvuyhteisöllisyyskoulun indikaattorit. Isona pyrkimyksenä on ollut löytää hyveisiin ja vahvuuksiin perustuvat arviointiperusteet suomalaiselle hyvälle koululle. Pilottikoulumme ovat tehneet suurenmoista työtä. Löydöksemme liittyvät läheisesti mm. positiivisen psykologian, positiivinen psykologia, voimaantumisen teoria ja kasvun ajattelun teoria ja valinnan, optimoinnin ja kompensoinnin teoria  ovat tuottaneet psykologiseen tietämykseen oppimisesta ja hyvinvoinnista  lisäarvoa, jota ei voi pitää itsestäänselvyytenä.

Merkittävä löydös on se, ettei suomalaisessa kasvatuskulttuurissa  sen kummemmin kouluissa kuin kodeissakaan tunnisteta, mitä vahvuudet ovat  ja mitä eri vahvuuksilla tarkoitetaan. Se ei toisaalta ole ihme, eihän opetussuunnitelmatkaan tunnista vah-vuuksia ja niihin liittyviä luonnetaitoja muuta kuin kiertoilmaisuna.

Yhteiskunta- ja koulutuspoliittisina löydöksinä tiedämme, että vahvuudet auttavat ihmistä tulevaisuudessa heikkouksien parantamista enemmän. Yksilöt, jotka perustavat tulevaisuutensa vahvuuksilleen saavuttavat enemmän, kuin että he tekisivät saman pyrkiessään parantamaan heikkouksiaan. Metataidot parantavat oppimisen taitoja ja lisäävät koulussa viihtymistä.  Vahvuuksien hallintaan liittyy  voimakas siirtovaikutus, joka vaikuttaa hyvinvointiin koko elämänkaaren ajan kaikissa sen vaiheissa.

Hyveisiin ja vahvuuksiin paneutuneet oppilaat harjaantuvat tekemään valintoja eettisin perustein ja mahdollisuuksiaan optimoiden. Tulevaisuususko perustuu  sinnikkyyteen ja tahdon voimaan. Hyveiden ja vahvuuksien tutkiminen harjaannuttaa ihmisiä tulevaisuuden suunnitteluun. Hyveet ja vahvuudet tarjoat  eheyttävän näkökulman opetukseen ja työpaikoilla  työhyvinvoinnin kehittämiseen. Hyveet ja vahvuudet tarjoavat perustan kodin ja koulun menestykselliselle yhteistyölle. Tutkimustemme perusteella tiedämme, mitä vahvuuksia suomalaiset vanhemmat toivovat koulun lapsissa kehittävän.

Yksilöllisinä luonnetaitona vahvuuksista  kiitollisuus ja rakkaudellisuus ovat keskeisiä hyvinvoinnin ja onnellisuuden kannalta. Ystävällisyys, auttavaisuus, anteeksiantavaisuus ja henkisyys  tunnetaan keskeisinä onnentaitoina. Uteliaisuus, sinnikkyys, itsehillintä  tärkeää etenkin  opiskelussa, menestyksessä ja taitojen kehittämisessä eri aloilla. Koulumenestykseen ovat olleet yhteydessä myös toivo, näkemyksellisyys, oikeudenmukaisuus,  rakkaudellisuus ja kiitollisuus. Rohkeus,  huumori,  ystävällisyys, hengellisyys, kauneuden arvostus liittyy onnistuneeseen toipumiseen fyysisestä sairaudesta, psyykkisestä häiriöstä ja traumaattisista kokemuksista. Akateemista menestymistä ennustavat ominaisvahvuudet sinnikkyys, harkitsevaisuus,  luovuus, avarakatseisuus, uteliaisuus, kaukonäköisyys.

Hyveille ja vahvuuksille rakentuvan yhteiskunnan  perusta muodostetaan kodeissa ja kouluissa ja työpaikoilla. Hyveiden ja vahvuuksien tutkiminen ja kehittäminen arjen olosuhteissa osoittaa näyttöä siitä, mikä toimii, on pahoinvoinnista aiheutuvia kustannuksia alentava, koskee kaikkia– sopii minkä tahansa yhteisön strategiaan,välittömästi käytettävissä ja erityisesti tarjoaa rakentavan välineen kodin ja koulun yhteistyöhön ja on uusi ja vaikutuksellinen.

 

Juhani Räsänen

Kasvatustieteen maisteri

Järvenpää

 

Piditkö tästä kirjoituksesta? Näytä se!

0Suosittele

Kukaan ei vielä ole suositellut tätä kirjoitusta.

Toimituksen poiminnat